Cyfryzacja

Projekt w mediach

  1. Zakończenie konkursu w działaniu 2.3 POPC w poddziałaniu 2.3.1 (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) w ramach naboru POPC.02.03.01-00-IP.01-00-006/17 (opublikowane 30.05.2018 r.): https://cppc.gov.pl/zakonczenie-konkursu-w-dzialaniu-2-3-popc-w-poddzialaniu-2-3-1-typ-ii-projektu-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-nauki-w-ramach-naboru-popc-02-03-01-00-ip-01-00-006-17/
  2. Bednarek-Michalska Bożena, UMK pozyskał grant na digitalizację, EBIB, Wiadomości (opublikowane 5.06.2018 r.): http://www.ebib.pl/?p=10088 
  3. Miliony na digitalizację (opublikowane 5.06.2018 r.): https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25454
  4. Gawrych Paulina, Ucyfrowienie Zasobów Akademickich, Gazeta Pomorska, LXX, nr 290 (21.375), s. 16 (wydanie z dnia 13.12.2018 r.)
  5. Sójkowska Iwona, Tydzień Domeny Publicznej w UMK i UKW, EBIB, Wiadomości (opublikowane 25.01.2019 r.): http://www.ebib.pl/?p=11471
  6. Mrotek Katarzyna, Ucyfrowienie Zasobów Akademickich - projekt realizowany przez Bibliotekę UKW (opublikowane 28.01.2019 r.): https://zajrzyjdobiblioteki.blogspot.com/2019/01/ucyfrowienie-zasobow-akademickich.html
  7. Jankowska Aleksandra,Uwalniamy archiwalia!!! Digitalizacja najciekawszych zbiorów Muzeum (opublikowane 8.02.2019 r.): https://www.ukw.edu.pl/jednostka/del_muzeum_dyplomacji/spotkania_muzeum/38094
  8. Regionalia w sieci, serwis nowosci.com.pl, podstrona Toruń (opublikowane 7.11.2019): https://nowosci.com.pl/regionalia-w-sieci/ar/c5-14540517
  9. Cyfrowe manuskrypty, serwis nowosci.com.pl, podstrona Toruń (opublikowane 9.12.2019): https://nowosci.com.pl/cyfrowe-manuskrypty/ar/c5-14633789

Informacje o postępach prac przy projekcie będzie można znaleźć także na portalach społecznościowych i blogu:

Biblioteka Uniwersytet u Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika