Projekt w mediach

  1. Miliony na digitalizację: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25454
  2. Bednarek-Michalska Bożena, UMK pozyskał grant na digitalizację, EBIB, Wiadomości: http://www.ebib.pl/?p=10088 
  3. Zakończenie konkursu w działaniu 2.3 POPC w poddziałaniu 2.3.1 (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) w ramach naboru POPC.02.03.01-00-IP.01-00-006/17: https://cppc.gov.pl/zakonczenie-konkursu-w-dzialaniu-2-3-popc-w-poddzialaniu-2-3-1-typ-ii-projektu-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-nauki-w-ramach-naboru-popc-02-03-01-00-ip-01-00-006-17/

W grudniu 2018, maju 2020 , maju 2021 i lipcu 2021 roku planujemy publikację  informacji o projekcie w mediach. Po ich ukazaniu się, zamieścimy tu linki do tych publikacji.

Informacje o postępach prac przy projekcie będzie można znaleźć także na portalach społecznościowych i blogu:

Biblioteka Uniwersytet u Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika      

  • facebook - https://www.facebook.com/bu.torun/
  • twitter - https://twitter.com/bumk_torun

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz