Cyfryzacja

Projekt w mediach

Informacje o postępach prac przy projekcie będzie można znaleźć także na portalach społecznościowych i blogu:

Biblioteka Uniwersytet u Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika