O projekcie

Fundusze Europejskie

 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego bierze udział w realizacji projektu:

„Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego jako partnerem.

Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało dotację w wysokości 4 599 042,05 zł. Na kwotę tę składają się środki z funduszy europejskich w wysokości  3 892 169,28 zł oraz z budżetu państwa w wysokości  706 872,77 zł

Projekt jest zgodny z celem Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 , Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Ze względu na zakres i cel projektu dotyczący przeprowadzenia digitalizacji dokumentów będących w dyspozycji obu uczelni oraz retrokonwersji zasobów naukowych, projekt jest zgodny z typem II projektu: „cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Grudzień 2018

Od sierpnia 2018 roku, w prace nad projektem, zaangażowanych jest trzydziestu pracowników biblioteki.

Na bieżąco prowadzona jest selekcja materiałów do skanowania.

Zdigitalizowane zostały już dokumenty należące do rodziny Poznańskich, które pochodzą z zasobów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa w Bydoszczy.

Trwają prace nad ucyfrowieniem wspomnień i zdjęć, które gromadzi, opracowuje i upowszechnia Pracownia "Pamięć bydgoszczan".

Z własnych zasobów biblioteki skanowane są i publikowane pierwsze dokumenty z kolecji Zbiorów Specjalnych - starodruki z XVII o XVIII wieku.

Dzięki współpracy biblioteki z Książnicą Kopernikańską w Toruniu digitalizacji poddawane są programy nauczania, sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu z XIX i XX wieku. Wśród nich publikacje dotyczące szkół między innymi Bydgoszczy, Torunia, Brodnicy, Chełmna, Świecia.

Prowadzone są działania z zakresu konserwacji zachowawczej. Renowacji poddawane są materiały wypożyczone przez Książnicę Koprenikańską.

Rozpoczęła się także retrokonwersja zbiorów Biblioteki UKW.

Poczynione zostały zakupy materiałów biurowych oraz podstawowych materiałów konserwatorskich.

Zakupiono tablicę informacyjną.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz