Cyfryzacja

O projekcie

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego bierze udział w realizacji projektu:

„Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego jako partnerem.

Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało dotację w wysokości 4 599 042,05 zł. Na kwotę tę składają się środki z funduszy europejskich w wysokości  3 892 169,28 zł oraz z budżetu państwa w wysokości  706 872,77 zł

Projekt jest zgodny z celem Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 , Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Ze względu na zakres i cel projektu dotyczący przeprowadzenia digitalizacji dokumentów będących w dyspozycji obu uczelni oraz retrokonwersji zasobów naukowych, projekt jest zgodny z typem II projektu: „cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Grudzień 2018

Od sierpnia 2018 roku, w prace nad projektem, zaangażowanych jest trzydziestu pracowników biblioteki.
Na bieżąco prowadzona jest selekcja materiałów do skanowania.

Zdigitalizowane zostały już dokumenty należące do rodziny Poznańskich, które pochodzą z zasobów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa w Bydgoszczy.

Trwają prace nad ucyfrowieniem wspomnień i zdjęć, które gromadzi, opracowuje i upowszechnia Pracownia "Pamięć bydgoszczan".

Z własnych zasobów biblioteki skanowane są i publikowane pierwsze dokumenty z kolekcji Zbiorów Specjalnych - starodruki z XVII i XVIII wieku.

Dzięki współpracy biblioteki z Książnicą Kopernikańską w Toruniu digitalizacji poddawane są programy nauczania, sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu z XIX i XX wieku. Wśród nich publikacje dotyczące szkół między innymi Bydgoszczy, Torunia, Brodnicy, Chełmna, Świecia.

Prowadzone są działania z zakresu konserwacji zachowawczej. Renowacji poddawane są materiały wypożyczone przez Książnicę Kopernikańską.

Rozpoczęła się także retrokonwersja zbiorów Biblioteki UKW.

Poczynione zostały zakupy materiałów biurowych oraz podstawowych materiałów konserwatorskich.

Zakupiono tablicę informacyjną.

Czerwiec 2019

Wszelkie podjęte prace związane z realizacją projektu są kontynuowane.

26 marca 2019 r. w ramach konferencji "Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych",organizowanej w Bibliotece Politechniki Krakowskiej, dr Anna Karolina Zawada, toruński koordynator projektu, zaprezentowała aktualny stan prac Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju.

Grudzień 2019

Do Książnicy Kopernikańskiej została zwrócona pierwsza część zdigitalizowanych i zakonserwowanych dokumentów.

Opublikowane zostało Archiwum Stanisława Kiałki, żołnierza września 1939 roku, oficera Armii Krajowej, sybiraka, historyka, po wojnie dokumentalisty polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie, które stanowi część kolekcji Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich.

Zbiór ten stanowią m. in. odręczne notatki i plany operacji „Ostra Brama”, przeprowadzonej w lipcu 1944 roku przez żołnierzy AK, bogata korespondencja Stanisława Kiałki z uczestnikami działań zbrojnych na Wileńszczyźnie oraz liczne fotografie.

Na szczególną uwagę zasługują unikatowe zdjęcia z Gułagu w Workucie, gdzie Stanisław Kiałka był więziony w latach 1945-1956.

Rozpoczęto konserwację zachowawczą obiektów znajdujących się w Zbioriach Specjalnych Biblioteki UKW.

Czerwiec 2020

Opublikowane zostały nagrania 13 osób, liczące 600 dokumentów dzwiękowych, należących do Pracowni Pamięć bydgoszczan i regionu. Swoje wspomnienia zaprezentowali: Andrzej Bogucki, Janusz Esman, Elżbieta Kałamaga, Maria Kuchcińska, Wiesław Modrzyński, Stefan Pastuszewski, Ewa Piechocka, Daniela Pilecka – Lewicka, Czesław Rzadkosz, Aurelia Stankiewicz, Teodor Szczukowski, Krystyna Wiesiakowska, Andrzej Zasada. Dotyczą one historii  Bydgoszczy, historii regionu kujawsko - pomorskiego, na tle szeroko rozumianej historii Polski. To głównie historia XX wieku. 

Najobszerniejszym nagraniem jest relacja Wiesława Modrzyńskiego, która zawiera 192 odcinki dotyczące osobistych poszukiwań historii rodziny świadka, ale również niezwykle barwna opowieść, nasycona wieloma   szczegółami o historii miasta, regionu, dzielnicy Bielawy oraz domu, w którym mieszkał Adam Grzymała-Siedlecki. 

Opowieść Elżbiety Kałamagi również związana jest z osobą krytyka teatralnego i literata, wcześniej wspomnianego, Adama Grzymały-Siedleckiego.

Nagrania Ewy Piechockiej i Stefana Pastuszewskiego prezentują środowisko literackie i kulturę Bydgoszczy. Można tu znaleźć wiele nazwisk i okoliczności związanych z literaturą, dziennikarstwem i sztuką,  powojennej Bydgoszczy.

Relacje Andrzeja Zasady, Czesława Rzadkosza oraz Teodora Szczukowskiego poświęcone są zmieniającemu się przez lata miasteczku Fordon, które w 1973 stało się dzielnicą Bydgoszczy.

Daniela Pilecka-Lewicka, wioślarka i olimpijka, reprezentuje środowisko sportowe Bydgoszczy.

Aurelia Stankiewicz przekazuje obraz zmian zachodzących po II wojnie światowej w dzielnicy Górzyskowo.

Maria Kuchcińska reprezentuje środowisko naukowe  Uniwerystetu Kazimeirza Wielkiego.

 Październik 2020

zaproszenie na promocję projektu