O projekcie

Fundusze Europejskie

 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego bierze udział w realizacji projektu:

„Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego jako partnerem.

Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało dotację w wysokości 4 599 042,05 zł. Na kwotę tę składają się środki z funduszy europejskich w wysokości  3 892 169,28 zł oraz z budżetu państwa w wysokości  706 872,77 zł

Projekt jest zgodny z celem Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 , Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Ze względu na zakres i cel projektu dotyczący przeprowadzenia digitalizacji dokumentów będących w dyspozycji obu uczelni oraz retrokonwersji zasobów naukowych, projekt jest zgodny z typem II projektu: „cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Zakres zadań projektu obejmuje:

  • Zadanie 1: Przygotowanie projektu
  • Zadanie 2: Digitalizacja etap 1: selekcja zasobów do digitalizacji i konserwacja zachowawcza
  • Zadanie 3:  Digitalizacja etap 2: skanowanie i  przetwarzanie obrazów oraz przygotowanie metadanych technicznych
  • Zadanie 4: Digitalizacja etap 3: zabezpieczenie zasobów cyfrowych, opracowanie metadanych opisowych oraz upowszechnienie w internecie
  • Zadanie 5: Retrokonwersja zasobów naukowych
  • Zadanie 6: Promocja projektu
  • Zadanie 7: Zarządzanie projektem.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz