Cyfryzacja

Planowane efekty projektu oraz zdigitalizowane publikacje

  • ochrona i zabezpieczenie dla przyszłości obiektów zabytkowych
  • trwały, bezpłatny i otwarty dostęp do 43 000 dokumentów cyfrowych stanowiących zasoby nauki i możliwość jego wielokrotnego  wykorzystania
  • podwyższenie jakości kształcenia zdalnego (e-learning, e-laboratoria) oraz prowadzonych badań naukowych,
  • zwiększenie kompetencji informacyjnych, fachowych i technologicznych,
  • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu przez dostęp do jego historii,
  • promocja nauki i badań regionu w zakresie historii, szkolnictwa i pedagogiki,
  • poszerzenie zakresu usług i podniesienie ich jakości poprzez wykorzystanie darmowych zasobów cyfrowych, np. przez twórców nowych portali, media, usługodawców,
  • poszerzanie domeny publicznej i świadomości społecznej: udostępnienie cyfrowych plików zwykle skutkuje uzyskaniem darów przez biblioteki w postaci wydrukowanych książek od wydawców oraz osób prywatnych.

Zasoby opublikowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

https://kpbc.umk.pl/cgi-bin/popc.cgi