Cyfryzacja

Stare książki stoją obok siebie na bibliotecznej. Zbliżenie na ich grzbiety Stare książki stoją obok siebie na bibliotecznej. Zbliżenie na ich grzbiety

Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko – pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju
Nr: POPC.02.03.01-00-0039/18
Okres realizacji od lipca 2018 do lipca 2021

o jednostce

„Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego jako partnerem.

Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało dotację w wysokości 4 599 042,05 zł. Na kwotę tę składają się środki z funduszy europejskich w wysokości  3 892 169,28 zł oraz z budżetu państwa w wysokości  706 872,77 zł

Projekt jest zgodny z celem Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 , Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Ze względu na zakres i cel projektu dotyczący przeprowadzenia digitalizacji dokumentów będących w dyspozycji obu uczelni oraz retrokonwersji zasobów naukowych, projekt jest zgodny z typem II projektu: „cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Zakres zadań projektu obejmuje:

  • Zadanie 1: Przygotowanie projektu
  • Zadanie 2: Digitalizacja etap 1: selekcja zasobów do digitalizacji i konserwacja zachowawcza
  • Zadanie 3:  Digitalizacja etap 2: skanowanie i  przetwarzanie obrazów oraz przygotowanie metadanych technicznych
  • Zadanie 4: Digitalizacja etap 3: zabezpieczenie zasobów cyfrowych, opracowanie metadanych opisowych oraz upowszechnienie w internecie
  • Zadanie 5: Retrokonwersja zasobów naukowych
  • Zadanie 6: Promocja projektu
  • Zadanie 7: Zarządzanie projektem.
kontakt

Koordynatorzy projektu:

w Toruniu:
dr Anna Karolina Zawada
Karolina.Zawada@bu.umk.pl
tel. (+48-56) 611 44 20

dr Liliana Lewandowska
Liliana.Lewandowska@bu.umk.pl
tel. (+48-56) 611 43 88

w Bydgoszczy
dr Aldona Chlewicka-Mączyńska
Aldona.Chlewicka@ukw.edu.pl
tel.(+48-52) 32 66 460

mgr Joanna Kosmeja
Kosmeja@ukw.edu.pl
tel.(+48-52) 32 66 442